HEVOSALAN LUENNOT JA KURSSIT

KJR Coaching

Luennot ja kurssit ratsastuksen eri aihealueista

Kursseillamme saat tietoa ratsastuksen eri aihealueista sekä teorialuennoilla, että käytännön harjoituksissa. Sisällöt räätälöidään yksilöllisesti osallistujien taitotason mukaan kurssin teemaan sopiviksi.

Järjestämme kurssit aina asiakkaan luona ja toimimme kaikkialla Suomessa.

Ota yhteyttä ja tilaa kurssihinnasto!


Hevosen biomekaniikka

Tavoite: Auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään hevosen liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä yleisellä ja yksilöllisellä tasolla.

Sisältö: Hevosen tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, liikkeen toimintamekanismit ja niiden yleisimmät häiriöt. Liikkumisen analysointi eri askellajeissa. Eri hevostyyppien rakenne ja liikemallit.

Hevosen muoto ja peräänanto

Tavoite: Ymmärtää hevosen kaulan toimintaa ja sen vaikutuksia liikkumiseen sekä oppia korjaamaan ongelmia.

Sisältö: Pään ja kaulan alueen toiminnallinen anatomia, muodon ja ohjastuntuman vaikutus liikkeeseen, eri tilanteiden yksilölliset ratkaisumallit.

Tuntumavarikko ™

Tavoite: Kehittää ohjastuntumaa ja tarjota ratkaisuja ja tekniikoita sen parantamiseen.

Sisältö: Ohjastuntuma ja ratsastajan käden hienomotoriikka, käden toiminta osana istuntaa ja sen vaikutus hevosen liikkumiseen. Tuntuman kehittäminen maasta ja selästä, tuntuman tekniikan opettaminen hevoselle ja ratsastajalle perusteista täsmäkorjauksiin.

Ratsukon suoruus

Tavoite: Oppia tunnistamaan vinous ja sen vaikutukset eri tilanteissa.

Sisältö: Vinouden syiden selvittäminen. Yksilöllisiä käytännön työkaluja koko ratsukon symmetrian kehittämiseen. Tyypilliset vinoudesta johtuvat kompensaatiomallit ja niiden purkaminen.

Ratsukon tasapaino

Tavoite: Oppia tunnistamaan tasapainon osa-alueet ja löytää keinoja kehittää tasapainoa

Sisältö: Tasapainon anatomia, tasapainon moniulotteinen kehittäminen eri tyyppisillä hevosilla koulutuksen eri vaiheissa. Ratsastajan tasapainotesti ja harjoituksia tasapainon kehittämiseksi.

Hevosen notkeus

Tavoite: Tunnistaa asetuksen ja taivutuksen vaikutukset kehossa. Antaa ratsastajalle yksilöllisiä keinoja kehittää hevosen notkeutta ja tasapainoa.

Sisältö: Asetuksen ja taivutuksen anatomia ja toteutus eri harjoituksissa. Kaarevien urien ja sivuttaisliikkeiden hyödyntäminen harjoittelussa koordinaation ja liikkeen ulottuvuuksien kehittämiseksi.

Liikkeen jousto ja voimansiirto

Tavoite: Löytää yksilöllisiä keinoja hevosen joustavan, notkean ja tehokkaan liikkumisen kehittämiseen.

Sisältö: Takaosan toiminta, voimantuoton optimointi ja asennon vaikutus voimasiirtoon. Kehon kimmoisuuden kehittäminen, liikkeen energiansäästömekanismien hyödyntäminen.

Ratsukon biomekaniikka

Tavoite: Ymmärtää hevosen ja ratsastajan kehonhallinta kokonaisuutena yhdessä ja erikseen

Sisältö: Ratsukon biomekaniikka kokonaisuutena. Hevosen ja ratsastajan toiminnallinen anatomia, liikkeen analysointi. Ratsastajan asento ja vaikutus hevosen liikkumiseen eri askellajeissa. Häiriötilanteiden tunnistaminen ja yleisimpien ongelmatilanteiden tarkastelu.

Ratsastajan biomekaniikka

Tavoite: Oppia ymmärtämään ja kehittämään ratsastajan kehonhallintaa eri tilanteissa

Sisältö: Yleiskatsaus ratsastajan istuntaan ja kehonkäyttöön sekä näiden yleisimpiin ongelmiin. Ratsastajan istunnan toiminnallinen anatomia, kehon toiminta eri askellajeissa. Apujen käyttö, yksilölliset mittasuhteet ja erilaisten ohjeiden soveltaminen.

Ratsastajan rento ja tehokas ylävartalo

Tavoite: Kehittää keskivartalon ja käden toimintaa. Tunnistaa yksilöllisiä ongelmatilanteita ja antaa keinoja niiden purkamiseen.

Sisältö: Ratsastajan ylävartalon anatomia ja toiminta, harjoituksia istunnan, keskivartalon ja käden yhteistoimintaan. Istunnan ja käden vaikutus ohjastuntuman laatuun.

Ratsastajan rento ja tehokas alavartalo

Tavoite: Kehittää keskivartalon ja pohjeapujen käyttöä. Tunnistaa yksilöllisiä ongelmatilanteita ja antaa keinoja niiden purkamiseen.

Sisältö: Ratsastajan alavartalon anatomia ja toiminta, harjoituksia istunnan, keskivartalon ja alaraajojen yhteistoimintaan.

Ratsastajan kehonhuolto

Tavoite: Oppia tuntemaan oman kehon toiminnallisuutta monipuolisemmin

Sisältö: Käytännön harjoittelua eri menetelmiä hyödyntäen mm. PhysioPilates, Anatomy Trains ja muut kehonhallinta- ja hahmotusmenetelmät. Koulutukset toteutetaan yhdessä fysioterapeuttien kanssa."Sisällöt räätälöidään yksilöllisesti osallistujien taitotason mukaan."


Niina Kirjorinne  |  +358 50 593 9813  |  niina (@) kirjorinne.com  |  Facebook