Egen kunskap

Internationell utbildning garanterar individuella råd


För att hästen ska hållas frisk och behålla sin prestationsförmåga, behöver hästen röra sig på ett sätt som passar den. Ryttaren påverkar alltid hästens rörelse, såsom i det goda och det onda, ofta även omedvetet. Grundstenen i undervisningen är att känna igen och utlösa olika utmaningar och kompensationer i ryttarens och hästens sätt att använda kroppen. Det är viktigt att ryttaren lär sig att känna och korrigera problemen själv, oberoende av grenen du rider. Rörelseproblem kan förebyggas och deras påverkan i kroppen minimeras även i det tidiga skedet. Även sinnestillstånd påverkar märkvärdigt både i rörelse och kommunikation. Från denna sida hittar du mera information om min egen skolningsbakgrund.


 • Tränare godkänd av FRF
 • Studerande i idrottsmedicin
 • Omfattande ridbasis genom olika metoder, skolningar i Finland och utomlands
 • Mångsidig fortbildning inom biomekanik, kroppsvård och funktionalitet

Jag har utbildat mig inom ridning och optimal kroppsanvändning i Finland, Europa och USA. Här hittar du exempel av mina skolningar på senaste tider. Franska tränaren Christian Carde har varit den största påverkaren i min ridning. I denna lätta och mjuka ridstilen kombinerar jag verktyg av olika framstående tränare och utbildare, och jag har själv hämtat kunskap direkt därifrån, helst utan mellanhänder. Genom att göra och rida själv får man mest ut av skolningen, och jag har satsat på att rida själv på kurserna alltid när det har varit möjlig istället för att endast lyssna. När man skolar hästar är det viktigt att lära sig känna och reagera på saker som händer i kroppen i realtid, detta är en av de viktigaste kunskap för en ryttare. Jag har skolat mig inom människokroppen med mm. Anatomy Trains och Jarmo Ahonens professionella kortskolningar. Skolningar inom hästar och ridning kommer också dels från utlandet och jag fortbildar mig jämt.

Ridning

Utveckling av egen ridning

Överste Christian Cardes regelbundna dressyrkliniker i Finland och Europa

Manolo Mendez dressyrklinik, Sverige 2016

Horse in Motion clinic Finland 2015, 2017

Classical training and Biomechanics - seminar och dressyrklinik med Angelica Frömming & Stefan Stammer, Tyskland 2016

Ingrid Klimke Symposium, Tyskland

Ingrid Klimke Open Training Day, Tyskland

The 21th Anniversary Classical Riding Event, Colonel Christian Carde, Uwe Spenlen, Nuno Cavaco, Patrick Print, Sylvia Loch, England 2016

Paul Belasik USA 2016

Ed Dabney Classical Riding Clinic och träningar i Finland och USA från år 2013

Därtill flera olika skolningar och kurser med inhemska och utländska tränare. Jag har bekantat mig även med andra tränare och skolningsmetoder och jag följer med aktivt olika skolningar och evenemang.

Kroppskontroll

Skolningar inom kroppsvård & biomekanik

 • Fasciamanipulation för hästar, Veterinary Fascial Manipulation level 1, Luomala & Pihlman Finland 2017
 • Fasciamanipulation för hästar, level 2, Finland 2018
 • Anatomy Trains, Toiminnallinen myofaskiaalinen harjoittelu 1 & 2, Karleby Finland 2016
 • Fascia och nedre extremitet, Tuulia Luomala & Mika Pihlman, Finland 2017
 • Health4Performance, Shoulder girdle & lower extremity, Kokkola 2017
 • 9th International Symposium on Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy, 5 dagars seminar om hästens rörelse och dess problem, Uppsala Sverige 2016

 • Jarmo Ahonen, Liikkuva ihminen skolningsdagar om människans kropp och rörelse med teori och övningar, 2016 & 2017
 • Fascialinjernas betydelse i kroppskontroll vid lärandet och träning, Jarmo Ahonen Somatic Center Finland 2015

 • Ryttarens biomekanik 1 & 2 år 2014-2015:
 • Ryttarens biomekanik och kroppskontroll, Somatic Center Finland
 • Ridningens påverkan i kroppen & ryttarens kroppsvårdnad, Somatic Center Finland

 • Optimizing Balance, Straightness and Performance Through Fascia Retraining and Postural Rehabilitation (dr. Kerry Ridgway, Manolo Mendez, Christian Carde) Tyskland 2015

 • Studier i idrottsmedicin, Kuopio UEF
 • Föreläsningar om anatomi, fysiologi och kiropraktik av veterinärer och fysioterapeuter. Jag har även varit och följa efter hästarnas obduktioner för att lära mera om anatomi och kroppens funktion.